Uw Spaanse villa of appartement verhuren? Meer informatie

Privacystatement

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S licht u in over haar beleid betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen, waarbij u vooraf via deze mededeling op de hoogte wordt gebracht van de wijzigingen die worden aangebracht.

Door vrijwillig uw persoonsgegevens te verstrekken aan de hand van enig formulier op deze webpagina of e-mail en het verzenden ervan te aanvaarden, machtigt u SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S uitdrukkelijk tot het verwerken en opnemen van de verzonden gegevens in een bestand van haar eigendom.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spaansezon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Het doel van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens die u verstrekt, is contact met u op te nemen om uw verzoeken te beantwoorden en u informatie te bezorgen over de producten en diensten die deze onderneming aanbiedt, via welk communicatiemiddel dan ook, inclusief op elektronische wijze.

De gegevens die u verstrekt in de velden met een * zijn verplicht om te kunnen voldoen aan het hierboven aangegeven doel.

SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S heeft alle nodige technische maatregelen getroffen om te voorkomen dat de door u verstrekte persoonsgegevens worden gewijzigd, verloren gaan of onbevoegd worden verwerkt, rekening houdend met de beperkingen van Internet.

SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S verbindt zich tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht de informatie die op u betrekking heeft in te kijken, te verbeteren indien nodig, te annuleren of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, door een e-mail te sturen naar info@spaansezon.nl of aan de hand van een schriftelijke mededeling op het volgende adres: SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S, Calle Amman 20, 03724 Moraira, Alicante.

SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S laat u weten dat haar webpagina gebruik maakt van cookies.

Er worden technische functionele en analytische cookies gebruikt. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze website. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op uw privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat er een cookie wordt geplaatst. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SPAANSE ZON VAKANTIEVILLA´S neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spaansezon.nl